COVID-19 webinar FMS

Op 21 januari vond het 15e COVID-webinar van de Federatie Medisch Specialisten plaats. Dit webinar stond volledig in het teken van de meest recente ontwikkelingen rondom het virus, en de Britse variant in het bijzonder. Er werd een indruk gegeven van de heftige situatie in Londen en tevens passeerden de vaccinatiestrategie en de laatste behandelinzichten de revue.

Via de website van de FMS is een samenvatting van het webinar te lezen en is de webinar (voor leden van de FMS) in zijn geheel terug te kijken.