COVID-19: E-Health

In dit dossier vind je o.a. informatie met over beeldbellen, applicaties die van toepassing zijn in de medische psychologie en informatie over online behandelen.

Beeldbellen

Sinds het ‘social distancing’ beleid van de overheid, heeft E-Health en met name beeldbellen een vlucht genomen. Er is inmiddels een groot aanbod aan applicaties die hiervoor gebruikt kunnen worden. In het contact tussen zorgverlener en cliënt worden veel gevoelige zaken besproken. Het is daarom van belang dat de applicatie die hiervoor wordt ingezet ook daadwerkelijk veilig is en voldoet aan de Nederlandse standaarden. De E-Health werkgroep van de LVMP heeft onderzoek gedaan naar welke applicaties voldoen aan de benodigde veiligheid- en privacy eisen.

In onderstaand document vindt u een informatie over wet- en regelgeving, waar u op moet letten bij de keuze voor een beeldbel-applicatie en een overzicht van veilig te gebruiken applicaties.

Voor meer informatie over veilig beeldbellen kunt u ook deze website  of dit artikel van de KNMG (d.d. 7  juni 2020) raadplegen.

Het behandelen door middel van een videoconsult zal voor de meerderheid van ons een nieuwe en mogelijk ook spannende / onwennige aangelegenheid zijn. Om deze nieuwe manier van werken soepeler te laten verlopen stelde de E-Health werkgroep een document op met algemene tips aangaande E-Health.

Overzicht toepassingen E-Health / apps

Tegenwoordig is er overal een app voor, dus ook ter ondersteuning voor je medisch psychologische behandeling! In onderstaand document een overzicht.

Overige informatie

Hoe kan je op afstand je behandeling het beste vormgeven? Is het mogelijk om te EMDR-en via beeldbellen? En hoe zit dit bij andere behandelmethoden?

Webinars en cursussen