Postmaster cursus medische psychologie

Datum en tijd

12 oktober 2018
09:30 - 16:30

Psychosociale zorg bij oncologie en andere ernstige chronische somatische aandoeningen

Hoe bied je psychosociale begeleiding aan mensen die geconfronteerd worden met een ernstige chronische somatische aandoening als kanker of MS? Leer hoe je hen en hun naasten ondersteunt tijdens alle fasen van het ziekteproces en daarna. Zo kun je bijdragen aan hun vermogen om om te gaan met onzekerheid, verlies van sociale en maatschappelijke rollen en angst voor de dood, en helpen voorkomen dat deze heftige gevoelens ontaarden in angst- of stemmingsstoornissen of andere psychosociale problemen.

Patiënten in de somatische gezondheidszorg die geconfronteerd worden met een chronische somatische aandoening zoals kanker, multiple sclerose of Parkinson, krijgen te kampen met diepe onzekerheid, verlies van sociale en maatschappelijke rollen en angst voor de dood. Als gevolg hiervan kunnen angst, depressie en andere aanpassingsproblemen ontstaan waar de patiënt en zijn naasten, ook bij een gunstig verloop van de ziekte, nog jarenlang de gevolgen van ondervinden. Een goede begeleiding is van het grootste belang. De psychologische zorg heeft betrekking op die continue, actieve begeleiding van mensen met een chronische somatische aandoening in alle fasen van het ziekteproces en de periode daarna. De ondersteuning en behandeling van deze patiënten behoeft specifieke kennis en vaardigheden in aanvulling op de reeds bestaande kennis, vaardigheden en attitude van de psycholoog/therapeut.

De postmaster opleiding medische psychologie is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) en de RINO Groep. Als verdieping op deze opleiding wordt een module ontwikkeld voor psychologen, psychotherapeuten en psychiaters die hebben deelgenomen aan de postmaster opleiding medische psychologie of de eerdere postmaster opleiding psychosociale oncologie.

Deze 9-daagse opleiding van in totaal 54 uur wordt blended aangeboden. Er zijn 6 klassikale bijeenkomsten van 6 uur die worden aangevuld met 18 uur e-learning modules in de vorm van online colleges en opdrachten, en online spreekuren. Ook heb je online interactie met collega-deelnemers en de docenten, met o.a. een online docentenspreekuur. Op deze wijze is er op de lesdag niet alleen meer ruimte voor vaardigheidstraining, maar kun je ook nog meer profiteren van de deskundigheid van de docenten en de uitwisseling met de andere deelnemers. Zo komt de praktische toepasbaarheid van de opleiding nog sterker tot zijn recht.

Wat leer je?

Na afloop van de opleiding heb je kennis over de relevante ziektegenerieke en ziektespecifieke aspecten van aanpassingsproblemen bij patiënten met chronisch somatische aandoeningen en hun naasten. Je kunt aanpassingsproblemen in kaart brengen vanuit een attitude van meervoudige loyaliteit met alle betrokkenen in het krachtenveld op wie de ziekte invloed heeft: de patiënt, naasten en medische professionals.

Je beheerst de volgende vaardigheden:

 • Vanuit het bio-psycho-sociale model kun je aanpassingsproblemen zien als een verstoring tussen de specifieke draaglast van de ziekte en de draagkracht van de patiënt en diens naasten.
 • Je kunt een werkhypothese en interventieplan opstellen van aanpassingsproblemen bij patiënten in relatie tot hun naasten en de betrokken medische professionals.
 • Je bent in staat aanpassingsproblemen te behandelen met interventies, die de veerkracht van patiënt en diens naasten versterken.
 • Je kunt multidisciplinair samenwerken en consultatie bieden aan betrokken medische professionals.
 • Je kunt reflecteren op persoonlijke drijfveren, kracht en kwetsbaarheden die een rol spelen in het werken met patiënten met existentiële problematiek.

Doelgroep

Je bent werkzaam in bijvoorbeeld een ziekenhuis, revalidatiecentrum, verpleeghuis, hospice of praktijk/centrum voor psychosociale hulpverlening of eerstelijns ggz. Het is belangrijk dat je in je werk de mogelijkheid hebt patiënten met chronisch somatische aandoeningen en hun naasten te behandelen en multidisciplinair samen te werken.

Inhoud

Het accent van de opleiding ligt op de generieke psychologische problemen waar patiënten met een ernstige chronische ziekte voor komen te staan. Aan de orde komt hoe de specifieke aspecten van een bepaalde ziekte benaderd kunnen worden.

De belangrijkste thema’s die aan bod komen zijn:

 • diepgaande kennis over psychologische aspecten van ernstige of chronische ziekten
 • aanpassingsproblemen in de verschillende fasen van de ziekten (acute fase, chronische fase, palliatieve fase)
 • bio-psychosociaal model (medisch, psychisch en sociaal niveau); het opstellen van een bio-psychosociale werkhypothese in interventieplan
 • psychologische interventies gericht op versterking van de veerkracht op individueel, systeem- en groepsniveau
 • versterking van draagkracht bij patiënten met psychiatrische (co)morbiditeit

De uitvoering van de opleiding is in handen van gespecialiseerde docenten die op inspirerende wijze theoretische inzichten en praktijksituaties aan elkaar weten te koppelen.

Feiten

 • Omvang: 6 vrijdagen van 9.30 – 16.30 uur plus 5 online meetings van 20.00 – 21.00 uur.
 • Datums: Lesbijeenkomsten op 12 oktober, 2 en 23 november, 14 december 2018, 18 januari en 15 februari 2019 en online meetings op 16 oktober, 13 november, 4 december 2018, 8 en 29 januari 2019
 • Klassikaal: 41 uur
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: drs. Leo Gualthérie van Weezel en drs. Christien de Jong

Accreditaties

Accreditatie: FGzPt, NIP, NVPO, NVvP

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Inschrijven

Dit is t/m 21 september mogelijk via de website van de RINO Groep, tenzij eerder vol.