Federatie Medisch Specialisten en nazorg COVID-19

De Federatie Medisch Specialisten heeft vier expertteams met medisch specialisten voor COVID-19 ingericht. De expertteams beoordelen onder andere welke protocollen, richtlijnen en handreikingen gepubliceerd kunnen worden en welke moeten worden aangepast of aangevuld. Alle bij de Federatie binnengekomen vragen, documenten en verschenen wetenschappelijke onderzoeken worden op onderwerp verdeeld. Er zijn expertteams voor Diagnostiek, Behandeling, Infectiepreventie en Nazorg. (FMS 9 april 2020).

De Federatie heeft een leidraad gepubliceerd met adviezen voor de zorg van COVID-19 patiënten die op de IC hebben gelegen. In de leidraad is veel aandacht voor het zogenaamde Post Intensive Care Syndroom (PICS) bij patiënten en naasten. Daarnaast worden er adviezen gegeven met betrekking tot de informatieoverdracht bij ontslag, worden de mogelijke revalidatietrajecten beschreven en worden er aanbevelingen gedaan voor de nazorg van patiënten (FMS 14 april 2020)

Op de website van de Federatie worden alle documenten met medisch specialisten gedeeld. Heeft u een vraag voor één van de expertteams? Mail deze naar covid19@demedischspecialist.nl.

Bovenstaande is het resultaat van multidisciplinaire samenwerking tussen de disciplines revalidatiegeneeskunde, intensive care geneeskunde, longziekten, geriatrie en oudergeneeskunde, interne geneeskunde, verpleegkunde, fysiotherapie, sportgeneeskunde, ziekenhuispsychiatrie, psychologie en patiëntenorganisatie.

Om de inbreng van de psychologie te optimaliseren zal deze week een netwerk worden opgezet om de kennis en expertise te bundelen van de verschillende werkvelden van de psychologie en van verschillende instellingen betrokken de nazorg voor COVID-19. Dit zal een gemeenschappelijke inspanning zijn van NIP, NVGzP en LVMP.

2 antwoorden

Trackbacks & Pingbacks

  1. … [Trackback]

    […] Read More here on that Topic: lvmp.nl/federatie-medisch-specialisten-en-nazorg-covid-19/ […]

  2. … [Trackback]

    […] Find More on that Topic: lvmp.nl/federatie-medisch-specialisten-en-nazorg-covid-19/ […]

Reacties zijn gesloten.