Hier vinden leden zowel de meest recente informatie over financiering als het archief.


Voorgenomen besluit van de NZa

Het bestuur van de  LVMP en de sectie PAZ van het NIP heeft aan de NZa verzocht om de bestaande omschrijving van de beroepsgroep bij onze zorgactiviteiten (‘medisch psycholoog’) te wijzigen in ‘medische psychologie’.

De NZa heeft aangegeven dit voorstel over te willen nemen en hiertoe een voorgenomen besluit genomen, met onderstaande motivering. Per 1-1-2010 zal dit in werking treden.

De tekst van het voorgenomen besluit van de NZa luidt als volgt:

U heeft geen rechten om dit deel van de pagina te bekijken. Bent u een geregistreerd LVMP lid? Rechtsboven kunt u inloggen.

Toelichting verrichtingensysteem Medische Psychologie (2016-5)

Hieronder is de meest recente versie (2016-5) van het document ‘Toelichting verrichtingensysteem Medische Psychologie’ te raadplegen.

U heeft geen rechten om dit deel van de pagina te bekijken. Bent u een geregistreerd LVMP lid? Rechtsboven kunt u inloggen.

Veel gestelde vragen betreffende het registreren van de NZa codes voor Medische Psychologie

Regelmatig stellen collegae vragen aan ons over de wijze van registratie van onze zorgactiviteiten. Het is voor onze beroepsgroep van belang om deze registratie goed uit te voeren. Eric van Balen en Gerdien Schuitemaker hebben de vragen van het afgelopen jaar verzameld en bieden hiermee voor alle leden een goed overzicht van de antwoorden.

U heeft geen rechten om dit deel van de pagina te bekijken. Bent u een geregistreerd LVMP lid? Rechtsboven kunt u inloggen.

Adviesrapport Psychosociale zorg bij somatische problematiek

In oktober 2015 is in opdracht van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een notitie opgeleverd over de bevindingen en knelpunten van de organisatie en bekostiging rondom psychosociale zorg bij somatische problematiek. De VWS notitie ‘Psychosociale zorg bij ingrijpende somatische aandoeningen (2015)’ geeft een analyse van de zorg en de knelpunten daarin weer.

Naar aanleiding van deze notitie heeft de werkgroep van VWS drie thema’s onderscheiden die verdere uitwerking behoeven. In dit recent uitgebrachte rapport is thema 2 ‘Kosten en bekostiging’ verder uitgewerkt door de werkgroep Kosten en bekostiging. Het adviesrapport is, samen met deze brief, naar de Minister gestuurd. Deze stukken zullen vervolgens door de Minister naar de Tweede kamer worden gestuurd.

Als extra service heeft Gerdien Schuitemaker namens het bestuur van de LVMP een brief opgesteld aan de leden. Hierin wordt een nadere toelichting over het adviesrapport en over het proces van het versterken van de psychosociale zorg, waaronder de psychologische zorg, bij somatische aandoeningen gegeven. Log in om onderstaande brief te kunnen openen.

U heeft geen rechten om dit deel van de pagina te bekijken. Bent u een geregistreerd LVMP lid? Rechtsboven kunt u inloggen.