FitNet – voor kinderen met CVS

FitNet, een afkorting van Fatigue In Teenagers on InterNET, is een online gedragstherapie voor kinderen van twaalf tot achttien jaar met CVS, het chronisch vermoeidheidssyndroom. Ze loggen in op een behandelportaal en komen daar in contact met een gedragstherapeut van het Nederlands Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid die gespecialiseerd is in CVS bij kinderen. Uit onderzoek is gebleken dat zes maanden na de start van de behandeling slechts 8% van de kinderen was genezen met reguliere zorg, tegen 63% van de deelnemers aan FitNet. Inmiddels is FitNet beschikbaar voor alle kinderen in Nederland die de diagnose CVS hebben. Ze kunnen door hun kinderarts verwezen worden naar het AMC in Amsterdam of naar het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht en krijgen daar een intakegesprek.