Ter kennisgeving

Ons heeft het droevige bericht bereikt dat Prof. dr. Karel van de Loo op 28 oktober jongstleden overleden is.

Hij was hoogleraar klinische psychologie Radboud Universiteit, hoofd van de afdeling klinische psychologie van het Canisius-Wilhelmina ziekenhuis te Nijmegen en Officier van Oranje Nassau. De LVMP heeft hem, in verband met zijn verdiensten voor de medische psychologie, de Wolter Goemansprijs toegekend.