Kwaliteitsstandaard Psychosociale zorg bij somatische ziekte

Op 15 november 2019 werd de kwaliteitsstandaard ‘Psychosociale zorg bij somatische ziekte’ opgenomen in het openbaar register van het Zorginstituut Nederland. De kwaliteitsstandaard  beschrijft wat goede psychosociale zorg is, en op welke wijze die geleverd moet worden in de gezondheidszorg in Nederland.

De kwaliteitsstandaard is ontwikkeld door een groot aantal organisaties waaronder patiëntenverenigingen, zorgaanbieders en beroepsverenigingen in afstemming met Zorgverzekeraars Nederland, met ondersteuning van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

“Dit is een belangrijke aanzet om alle betrokkenen ervan bewust te maken dat psychosociale en somatische zorg niet los van elkaar kunnen worden gezien”, aldus werkgroeplid Rudolf Ponds, klinisch neuropsycholoog, hoogleraar medische psychologie en hoofd afdeling Medische Psychologie bij het MUMC. “Hierdoor moeten zorgverleners zich beter in staat voelen om psychosociale aspecten aan de orde te stellen.”

Namens de LVMP schreef Rik Withaar, klinisch psycholoog in het Isala Ziekenhuis te Zwolle, mee aan de kwaliteitsstandaard. Zij presenteerde de hoofdlijnen en kernpunten uit het rapport op de ledenvergadering van 15 november.

 

De volledige kwaliteitsstandaard is vinden via deze link.