Leidraad ‘Nazorg voor patiënten met COVID-19’ gepubliceerd

Het is de verwachting dat een deel van de COVID-19 patiënten fysieke, cognitieve en/of psychische klachten zal houden.  Adequate nazorg voor deze patiënten is essentieel. De
Federatie Medisch Specialisten publiceerde op 28 mei 2020 de leidraad  ‘Nazorg voor patiënten met COVID-19’.

In de leidraad zijn adviezen opgenomen voor de nazorg voor COVID-19 opgenomen (verdachte) patiënten die behandeld zijn in eerste lijn en patiënten die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis. Tijdens een ziekteperiode ten gevolge van COVID-19 kunnen er milde, maar ook zeer ernstige klachten ontstaan. Het natuurlijk herstel zal waarschijnlijk enige tijd in beslag nemen, waarbij het beloop nog niet voorspelbaar is. Het advies aan zorgprofessionals in de eerste lijn is om patiënten met (een verdenking op) COVID-19 zo nodig tijdig voor te lichten over het mogelijk aanhouden van klachten na initieel herstel en daarnaast te overwegen om laagdrempelig contact met hen te houden in de herstelperiode. In de leidraad staat beschreven waar de professionals tijdens de contactmomenten alert op moeten zijn.

De FMS werkgroep heeft met collega Huib van Dis oog gehad heeft voor de psychische effecten. Dit kwam ook tot uiting in de aandacht die er was voor de inzet van medische psychologie in een recente FMS-webinar. Daarnaast heeft de LVMP de leidraad geautoriseerd, net als sectie PAZ van het NIP. In de komende tijd blijven we meedenken en spreken over de inhoud van deze levende leidraad.

De volledige leidraad vindt u hier, via de website van de Federatie Medisch Specialisten.