Nieuw: handzaam handboek over de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van de behandeling van SOLK

Het 492 pagina’s tellende boek bestaat uit verschillende delen. In deel I (inleidend/algemeen) worden o.a. kenmerken en voorkomen, theoretische modellen, psychofysiologie en organisatie van zorg besproken. In deel II (diagnostiek, monitoring en verwijzing) worden o.a. de situatie in de huisartsenpraktijk, het opstellen van een gepersonaliseerde verklaring, meten van voortgang van behandeling en het onderzoeksproject Grip op klachten besproken. In deel III (algemene methoden en specifieke doelgroepen) worden o.a. reductie en preventie van arbeidsverzuim, diagnostiek bij patiënten met een migrantenachtergrond, kinderen en ouderen besproken. In deel IV (specifieke behandelmethoden en interventies) worden o.a. cognitieve gedragstherapie, acceptance and commitment therapy, lichaamsgerichte mentalisatiebevorderende therapie, EMDR, hypnotherapeutische interventies, graded activity en exposure in vivo, lichaamsgerichte therapieën, systeemtherapie en medicamenteuze behandeling besproken.

Meer informatie kunt u vinden op deze site.