Nieuwe beroepenstructuur psychologische zorg: reactie LVMP op 2e concept

Het initiatief om te werken aan een verduidelijking van de beroepenstructuur werd aangekondigd tijdens een bijeenkomst bij het ministerie van VWS over de opleidings- en beroepenstructuur op 7 maart 2018. De verenigingen NIP, NVGzP, NVO, NVP en P3NL hebben vervolgens onder begeleiding van SiRM de huidige vraag en het huidige aanbod in de psychologische en pedagogische zorg geïnventariseerd. Uit de inventarisatie kwam een sterke, gedeelde ambitie van de betrokken partijen en personen naar voren: een verduidelijking van de beroepenstructuur in de psychologische en pedagogische zorg voor cliënten, naasten, verwijzers en professionals. Partijen hebben middels een stuurgroep en een adviesraad invulling gegeven aan deze gedeelde ambitie om tot een advies te komen. Dit advies is in eerste instantie gericht aan de betrokken bewindspersonen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Daarnaast is het advies gericht aan de hoofdopleiders in de psychologische zorg en de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt), waarin de beroepsverenigingen verenigd zijn, omdat het de aanpassing van bestaande BIG-beroepen behelst en daarmee ook een aanpassing van de huidige opleidingstrajecten. 

Voor leden volgt hieronder (na inloggen) een beschrijving van het proces tot nu toe en is de reactie vanuit het bestuur van de LVMP op de tweede conceptnotitie Advies Beroepenstructuur psychologische zorg te downloaden.

Bent u een geregistreerd LVMP lid? Rechtsboven kunt u inloggen om verder te lezen. Nog geen lid? Snel en makkelijk lid worden.