Onderhandelaarsakkoord hoofdlijnen toekomst geestelijke gezondheidszorg

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft afgelopen week met partijen uit de geestelijke gezondheidszorg en het sociaal domein afspraken gemaakt om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg verder te verbeteren. Voor 2019 wordt € 20 miljoen extra ingezet boven op de bestaande budgetten en de capaciteitsramingen voor opleidingen worden maximaal ingevuld. Veruit het grootste deel van de extra € 20 miljoen is toegekend aan de GZ-opleidingsplaatsen. Bas Wijffels, senior beleidsadviseur, nam namens het NIP plaats aan de onderhandelingstafel. Ook P3NL en het  bestuur van de NVGzP hebben hier aan bijgedragen.

Lees de nieuwberichten op de website van het NIP en de NVGzP voor meer achtergrondinformatie.