Op deze deels afgeschermde pagina vinden leden relevante documenten betreffende opleiden in ziekenhuizen.

Verder vindt u hier algemene informatie en links naar openbare informatie betreffende opleiden.

Sinds 1 januari 2014 is het opleidingsregister ondergebracht bij de FGzPt. In het opleidingsregister staan alle personen die in opleiding zijn tot gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en psychotherapeut.

Het opleidingsregister is naast een registratiemiddel ook een belangrijk instrument bij de toekenning van subsidies aan praktijkopleidinginstellingen. Dit zijn de instellingen waar de aanstaande gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen en psychotherapeuten werken tijdens hun opleiding.

Via de website van de FGzPt kunt u het opleidingsregister raadplegen.

TOP-opleidingsplaatsen heeft als kerntaak het vaststellen van het toewijzingsprotocol en het daaruit voortvloeiend maken van een voorstel voor verdeling van de beschikbare opleidingsplaatsen.

Zie de website van TOP Opleidingsplaatsen voor meer informatie over TOP Opleidingsplaatsen en veelgestelde vragen die zeer informatief zijn voor praktijkopleiders.

U heeft geen rechten om dit deel van de pagina te bekijken. Bent u een geregistreerd LVMP lid? Rechtsboven kunt u inloggen.