Medische Psychologie in de opleidingen

U vindt hier algemene informatie en links naar openbare informatie betreffende cursussen en opleidingen in de medische psychologie. Ook worden de ‘Eindtermen Medische Psychologie’ beschreven, om uniform onderwijs over de medische psychologie te waarborgen binnen de opleidingen.

Master-opleiding Medische Psychologie

De tweejarige masteropleiding aan Tilburg University is de enige academische opleiding tot scientist practitioner in de medische psychologie in Nederland en Europa.
Medische psychologie is op andere universiteiten meestal een onderdeel van een éénjarige specialisatie binnen de masterstage gezondheidspsychologie, zoals aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en aan de Universiteit Leiden.

Post-master opleiding Medische Psychologie

Voor psychologen en artsen die zich willen specialiseren in de psychologische zorg voor mensen met een ernstige chronische somatische aan- doening en/of in het bijzonder de psychosociale oncologie biedt de RINOgroep in Utrecht jaarlijks een 9 daagse cursus, die blended wordt aangeboden. Het accent ligt op de generieke psychologische problemen waar patiënten met een ernstige chronische ziekte voor komen te staan. Aan de orde komt ook hoe de specifieke aspecten van een bepaalde ziekte benaderd kunnen worden.

De RINO Groep biedt verschillende post-master cursussen aan op het gebied van Medische Psychologie.

BIG-opleiding: GZ-psycholoog

De tweejarige opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) is een generalistische opleiding die bij diverse regionale opleidingsinstellingen wordt aangeboden. De opleideling kiest bij aanvang voor een differentiatie in K&J, volwassenen of ouderen en solliciteert bij een praktijkinstelling. Met name door de keuze voor een ziekenhuis als praktijkinstelling wordt werkervaring in de medische psychologie opgedaan. Vrijwel elke Gz-opleiding heeft een onderdeel ‘Soma & Psyche’. De inhoud en het aandeel medische psychologie binnen de tweejarige Gz-opleiding varieert. De docenten van het blok ‘Soma & Psyche’ zijn veelal zelf werkzaam binnen ziekenhuizen.

BIG-opleiding tot specialist: Klinisch psycholoog (KP)

De specialisatieopleiding tot klinisch psycholoog is een vierjarige opleiding die bij diverse regionale opleidingsinstellingen wordt aangeboden. De opleideling solliciteert bij een praktijkinstelling. Met name door de keuze voor een ziekenhuis als praktijkinstelling wordt werkervaring in de medische psychologie opgedaan. Zie hiervoor ook deze websites over BIG-opleidingen en praktijkinstellingen. Elke KP-opleiding heeft een onderdeel ‘Soma & Psyche’. De inhoud en het aandeel medische psychologie binnen de verschillende opleidingen tot specialist varieert. Sinds 2016 wordt er vanuit de LVMP gestreefd naar een meer uniform en kwalitatief hoogwaardig aanbod van het ‘Soma & Psyche’ onderwijs binnen de specialistische opleidingen door het contact tussen de coördinatoren van deze onderwijsblokken te faciliteren.

BIG-opleiding tot specialist: Klinisch Neuropsycholoog (KNP)

De specialisatieopleiding tot klinisch neuropsycholoog duurt vier jaar. De opleiding wordt gegeven door de RINO Groep in Utrecht.

Eindtermen voor de curricula ‘Soma & Psyche’ in de psychologische opleidingen

Door middel van deze eindtermen voor het curriculum medische psychologie worden de contouren geplaatst voor kwalitatief hoogwaardig (evidence based, clinical practices) onderwijs over het werkveld medische psychologie in de verschillende psychologische opleidingen. Daarnaast beogen we te komen tot uniformiteit in kwaliteit van het onderwijs medische psychologie in de verschillende opleidingen. Landelijke uniformiteit onderschreven door de wetenschappelijke vereniging is een voorwaarde voor het borgen van het aandeel medische psychologie in de opleidingen en ook het borgen van voldoende gereserveerde tijd.

Beroepsprofielen

Het NIP en de NVGzP hebben in samenwerking de beroepsprofielen van de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog opgesteld. Hier wordt onder meer in beschreven wat zij doen, wat hun specifieke deskundigheid is en waarin zij zich onderscheiden van gz-psychologen en psychotherapeuten. Ook het beroepsprofiel van de gz-psycholoog is beschikbaar. Klik op voorgaande links om de documenten te openen.

Regionale opleidingsinstellingen

Er zijn in Nederland vijf grote regionale opleidingsinstellingen waar BIG-opleidingen gevolgd kunnen worden. Deze zijn gelokaliseerd in Amsterdam, Utrecht, Nijmegen, Eindhoven en Groningen.

Leden kunnen hieronder meer informatie lezen over opleidingen, o.a. betreffende het opleidingenregister en de modelbegroting per opleidingsplaats.

Bent u een geregistreerd LVMP lid? Rechtsboven kunt u inloggen om verder te lezen. Nog geen lid? Snel en makkelijk lid worden.