Oproep aan afdelingsmanagers van Medische Psychologie om deel te nemen aan vacature-onderzoek

Een nieuw onderzoek naar vacatures voor de vijf GG-beroepen en psychiaters. Doet uw organisatie mee?

Voor de ziekenhuizen is het van groot belang dat er voldoende GG-professionals en psychiaters beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. Daarom roept de Landelijke Vereniging van Medische Psychologie u op om deel te nemen aan een vacature-onderzoek dat zeer binnenkort van start gaat.

Het Capaciteitsorgaan adviseert het ministerie van VWS en het zorgveld, mede op basis van de resultaten van het vacature-onderzoek over het aantal instroomplaatsen in de opleidingen voor de vijf GG-beroepen en de psychiaters. Doel van dit advies is om evenwicht te bereiken op de arbeidsmarkt voor de vijf GG-beroepen en de psychiaters. De vijf GG-beroepen zijn: gz-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen en ggz-verpleegkundig specialisten.  Voor het aanstaande advies, dat in 2018 uitkomt, laat het Capaciteitsorgaan dit onderzoek doen door Prismant.

Voor dit onderzoek worden tussen half oktober en eind november afdelingsmanagers van de Medische Psychologie benaderd voor een telefonische of een schriftelijke enquête, met vragen over het aantal professionals en vacatures in hun ziekenhuis voor de GG-beroepen, inclusief de psychiater.

We hopen dat u, gelet op het belang van dit onderzoek voor onze branche, bereid bent om deel te nemen aan dit onderzoek.

Meer informatie over de inhoud van het onderzoek is beschikbaar via  i.bloemendaal@prismant.nl. Informatie over de werkwijze van het Capaciteitsorgaan is beschikbaar via e.dankers@capaciteitsorgaan.nl.