Waar blijft de ooievaar? Een praktisch handboek voor iedereen die zwanger wil worden.

Per 1 juli 2017: nieuwe Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

De nieuwe Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens geeft patiënten meer regie over hun medische gegevens (KNMG, 2017). Alle zorgverleners krijgen te maken met nieuwe toestemmingseisen en een informatieplicht. Zorginstellingen en zelfstandig werkende zorgverleners daarnaast met nieuwe regels voor het gebruik van elektronische uitwisselingssystemen. De wet treedt in werking op 1 juli 2017, maar wordt gefaseerd ingevoerd.
Elke zorgverlener is vanaf juli 2017 verplicht om zijn cliënten te informeren over elektronische gegevensuitwisseling. De zorgverlener moet ook eerst toestemming aan de cliënt vragen voordat medische gegevens van de cliënt via een elektronisch uitwisselingssysteem aan andere zorgverleners, waar deze cliënt ook onder behandeling is, beschikbaar mogen worden gesteld. Zorgverzekeraars, keuringsartsen, bedrijfsartsen en, verzekeringsartsen mogen geen toegang tot patiëntgegevens krijgen via een elektronisch uitwisselingssysteem.

Bekijk de website van de KNMG voor meer informatie over de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens. Tevens kunt u daar twee factsheets over de inhoud van de wet en de gefaseerde invoering downloaden die het ministerie van VWS heeft gemaakt.