Promotie Carla Flik

Op 21 juni is Carla Flik gepromoveerd aan de Universiteit van Utrecht. Zij concludeerde: Hypnotherapie is effectief voor de behandeling van het prikkelbaredarmsyndroom (PDS) en kan met evenveel succes individueel als in groepen worden toegepast.

Promotie Carla Flik

Als leefstijladvies en medicatie niet effectief blijken, dan kan hypnotherapie als derde stap in de behandeling van PDS worden overwogen. Niet alleen voor patiënten die al jaren last hebben van hun klachten, maar ook voor patiënten die langer dan 3 maanden klachten hebben.

Wil je meer weten? Lees dan het artikel in het tijdschrift Loupe van het St. Antonius Ziekenhuis waarin Carla Flik vijf vragen over haar onderzoek beantwoordt.

De digitale versie van het proefschrift kan opgevraagd worden via: c.e.flik@umcutrecht.nl