Psychosociale ondersteuning van de kindergeneeskundige praktijk

De Werkgroep Pediatrische Psychologie van de Commissie Kwaliteit Visitaties van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde heeft het rapport “Samen Beter – Psychosociale ondersteuning van de kindergeneeskundige praktijk” uitgebracht (8-12-2006).

Hierin is een capaciteitsraming van de gewenste hoeveelheid kinder- en jeugdpsychologie genormeerd aan de hoeveelheid fte. kinderarts te vinden.

Een artikel uit het februari nummer van de nieuwsbrief van de NVK van Michel van Dijk over de standaard kunt u onder bespreking van  “Bespreking van Samen beter – Psychosociale ondersteuning van de kindergeneeskundige praktijk” vinden.