Structurele versoepeling NZa-regelgeving intake medische psychologie via beeldbellen

Vanwege de Corona pandemie werd de zorg noodgedwongen voortgezet via bellen en beeldbellen. De LVMP  heeft hierover overleg gevoerd met de NZa: immers bij de intake van de medische psychologie was een voorwaarde dat deze face to face plaatsvond. Afgesproken werd de regelgeving te versoepelen en het face to face criterium vanwege Corona tijdelijk te laten vervallen.

Begin juli heeft opnieuw overleg met de NZa hierover plaatsgevonden, om afspraken  te maken voor de langere termijn.  Afgesproken is dat de versoepeling vanaf 2021 structureel wordt.

Dit betekent dat intakes vanaf heden ook via bellen en beeldbellen kunnen plaatsvinden; overigens geldt voor de overige patiëntgebonden activiteiten van de medische psychologie, dat deze altijd al zowel via face to face, bellen als beeldbellen kunnen worden uitgevoerd.

Zie hieronder de uitwerking van de aanpassingen m.b.t. de verrichtingencodes

 

Za-codeZa-omschrijvingConsumentenomschrijvingOp notaZpkIngangsdatumEinddatum
194152Intake – medische psychologie.Uitvoeren van een intake – medische psychologie.J1201-01-2021 
194162Intake face-to-face contact – medische psychologie.Uitvoeren van een intake in een persoonlijk gespreks contact – medische psychologie.J1201-01-202031-12-2020