Terugblik ledenvergadering LVMP/PAZ 25 mei 2018

Op 25 mei jl. vond de gecombineerde ledenvergadering van de LVMP/PAZ plaats.

De 86 aanwezigen werden door gastsprekers Menno Mostert (docent gezondheidsrecht, UMCU), Rosalinde Visser (stafmedewerker beroepsethiek, NIP) en Marcel Heldoorn (Patiëntenfederatie Nederland) geïnformeerd over alle ins en outs betreffende wetgeving, ethiek en perspectief van de patiënt ten aanzien van electronisch gegevensbeheer. In de middag was er aandacht voor de veranderingen bij het NIP, werd een update over medisch psychologische veldnormen gegeven en zijn twee clinical practices toegelicht. De gegeven presentaties kunnen leden downloaden op deze pagina.

Wij zien u graag terug op de ledenvergadering in het najaar, waar we afscheid zullen nemen van Erik Erftemeijer (Isala, Zwolle). Noteer 16 november dus alvast in uw agenda!