Veldnormen Medische Psychologie – Commentaarronde voor leden

Sinds vorig jaar is er een werkgroep bezig met het opstellen van Veldnormen Medische Psychologie, op initiatief van de secties Psychologen Algemene Ziekenhuizen (PAZ) en Neuropsychologie van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Landelijke Vereniging Medisch Psychologie (LVMP). Voor externe consultatie is het concept vrijdag 5 oktober jl. gepresenteerd aan stakeholders in het veld op een invitational conference in Karel V te Utrecht, parallel aan de Wetenschappelijk Dag.
De concept Veldnormen Medische Psychologie werden goed ontvangen en de werkgroep werd gestimuleerd ambitieus te zijn, namelijk om de kwaliteitsstandaard zo aan te leveren dat deze geschikt is voor opname in het kwaliteitsregister van het ZIN. De bijeenkomst leverde ook nog enige aandachtspunten op die om nadere uitwerking vragen.
In deze fase van ontwikkeling van de Veldnormen Medische Psychologie willen we ook de leden uitnodigen voor het kritisch meelezen en het leveren van commentaar op het huidige concept, als interne consultatie. Het is vanzelfsprekend van belang dat de uiteindelijke Veldnormen voldoende draagvlak hebben binnen de beroepsvereniging.  Binnenkort ontvangt u de uitnodiging hiertoe met de concept Veldnormen. De werkgroep ziet uw reactie met belangstelling tegemoet.