Wetenschappelijke Dag PAZ/LVMP 2013

Wetenschappelijke Dag PAZ/LVMP 2013

De wetenschappelijke dag van de PAZ/LVMP biedt dit jaar een zeer gevarieerd programma waarbij medisch psychologisch onderwerpen voor zowel volwassenen als kinderen en jeugd aan bod komen. Recente wetenschappelijke inzichten en ontwikkelingen en de implicaties voor ons handelen in de dagelijkse praktijk zullen hierbij gepresenteerd worden door een aantal vooraanstaande wetenschappers.

Het uitgangspunt van de wetenschappelijke dagen blijft dat we per voordracht streven naar voldoende tijd voor prikkelende discussies. Daarnaast hebben we meerdere (ruime) pauzes ingepland om u ook de gelegenheid te geven met elkaar van gedachten te wisselen.

Namens het bestuur van de PAZ/LVMP nodigen we u van harte uit op 27 september deel te nemen aan onze wetenschappelijk dag in Utrecht.

Björn van Twillert, Robbert Sanderman

Programma Wetenschappelijke dag PAZ/LVMP 27-09-2013

TijdActiviteit
08.45Intekenenen koffie
09.30Opening door Wim Wierenga, voorzitter PAZ/LVMP
09.40 – 10.20 Dr. Veronica Janssen – Is alleen de PEP afdoende? Ontwikkeling en evaluatie van twee nazorgprogramma’s gericht op leefstijl en psychosociale klachten na hartrevalidatie
10.25 – 11.05Daniëlle Boelen – Diagnostiek en behandeling van executieve stoornissen bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel.
11.10 – 11.30Koffie & Thee
11.35 – 12.35Prof. Dr. Peter de Jonge – Deconstructing Distress.
12.40 – 13.30Lunch
13.35 – 14.15Dr. Nienke Maas – Tieners en diabetes: de verbinding maken tussen wetenschap en praktijk.
14.20 – 15.15Dr. Piet Leroy & drs. Merlijn van Eijk – Dwang en fixatie van kinderen tijdens pijnlijke procedures – mishandeling of noodzaak.
15.20 – 15. 40Thee & Koffie
15.45 – 16.25Prof. Dr. Mariët Hagedoorn – Communiceren over je ziekte met je partner: Helpt het?
16.30 – 17.30Uitreiking certificaten en afsluiting borrel

 

Dr. Veronica Janssen: Universitair docent Gezondheidspsychologie, Universiteit Leiden, Voorzitter Landelijke Werkgroep Cardiopsychologie, Cognitief Gedragstherapeut VGCt

“Is alleen de PEP afdoende? Ontwikkeling en evaluatie van twee nazorgprogramma’s gericht op leefstijl en psychosociale klachten na hartrevalidatie.”

In de nieuwe Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie (2011) wordt de nadruk gelegd op screening en begeleiding in de post-revalidatiefase. Angst en depressieve klachten komen veelvuldig voor bij hartpatiënten; niet alleen in de acute fase (diagnose, revalidatie), maar vooral ook tijdens de daaropvolgende chronische fase (na de revalidatie). Onderzoek wijst tevens uit dat veel hartpatiënten de leefstijl veranderingen die zij in hebben gezet tijdens de hartrevalidatie, eenmaal thuis maar moeilijk vol houden. Het belang van adequate nazorg is daarmee evident.

Helaas ontbreken er (evidence-based) nazorgprogramma’s op beide gebieden. In samenwerking met de Nederlandse Hartstichting ontwikkelde de afdeling Gezondheidspsychologie van de Universiteit Leiden een tweetal zelfmanagement programma’s; een gericht op leefstijl en een op psychosociale klachten na hartrevalidatie. Deze groepsprogramma’s hebben we vervolgens geïmplementeerd en geëvalueerd. Deze voordracht behandelt de inhoud van de beide programma’s, de resultaten en onze ervaringen met betrekking tot implementatie.

Dr. Daniëlle Boelen: GZ-psycholoog in opleiding tot Klinisch Neuropsycholoog, UMC St Radboud te Nijmegen, afdeling Medische Psychologie en Revalidatie Medisch Centrum Groot Klimmendaal te Arnhem

“Cognitieve revalidatie van planningsstoornissen bij patiënten met niet aangeboren hersenletsel.”

Veel mensen hebben als gevolg van verworven hersenletsel (denk daarbij aan een beroerte, hoofdtrauma, hersentumor, hersenontsteking, etc.) cognitieve stoornissen. Deze kunnen onder andere plannings- en regulatiestoornissen omvatten, ook wel executieve stoornissen genoemd. Hieronder wordt verstaan dat zij niet goed meer in staat zijn om controle uit te oefenen over hun gedrag. Dit uit zich in het niet goed kunnen plannen van dagelijkse bezigheden en eventueel werkzaamheden. En ook in het niet goed kunnen uitvoeren van voornemens en plannen. Zowel het denken als het uitvoeren is gedesorganiseerd, dat wil zeggen chaotisch, gefragmenteerd, ongecontroleerd, onoverzichtelijk, onlogisch, en het ene moment impulsief, het andere moment met haperende initiatiefname.

In deze voordracht zal ik uitleg geven over de klinische kenmerken van executieve stoornissen en kort toelichten welke diagnostische middelen de (neuro)psycholoog ter beschikking staan. Vervolgens zal ik ingaan op een evidence based behandelmethode voor executieve stoornissen, die in de revalidatiecentra wordt toegepast.

Prof. dr. Peter de Jonge: Hoogleraar Psychiatrische Epidemiologie in het bijzonder Depressie en Somatische Ziekte, Rijksuniversiteit Groningen.

“Deconstructing Distress.”

Een belangrijk onderzoeksthema in de medische psychologie is het bestuderen van distress / onwelbevinden en hoe dit samenhangt en interacteert met somatische ziekte. in deze lezing zal ik erop ingaan hoe een gebrekkige operationalisatie van distress ertoe heeft geleid dat we relatief weinig vooruitgang boeken in het begrijpen van de processen die hierbij gepaard gaan, en ik zal enkele alternatieven geven voor hoe we het onderzoek op dit gebied kunnen vormgeven.

Dr. Nienke Maas- van Schaaijk: Klinisch psycholoog / psychotherapeut, werkzaam in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven.

“Tieners en diabetes: de verbinding maken tussen wetenschap en praktijk.”

Tieners en diabetes blijkt een lastige combinatie. Emotionele en gedragsproblemen worden veelvuldig gerapporteerd bij adolescenten met T1DM. Dit zijn echter brede begrippen, maar welke specifieke symptomen zien we bij tieners met diabetes, hoe hangt dit samen metlichamelijk functionerenen op welke manier verschillen ze hierin van gezonde leeftijdsgenoten?En hoe vertalen we de inzichten uit wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk?

Dr. Piet Leroy: Kinderarts-Intensivist, Maastricht University Medical Centre (MUMC+) en drs. Merlijn van Eijk, Klinisch psycholoog / psychotherapeut, werkzaam in Meander Medisch centrum Amersfoort.

“Dwang en fixatie van kinderen tijdens pijnlijke procedures – mishandeling of noodzaak.”

Zieke kinderen die pijnlijke of vervelende medische verrichtingen moeten ondergaan, worden daarbij vaak met kracht in bedwang gehouden. Bij deze praktijk, die waarschijnlijk tot de dagelijkse medische zorg voor kinderen behoort, worden steeds nadrukkelijker vragen gesteld. Voor vele kinderen (en hun ouders) betekent het een ernstig traumatische ervaring met belangrijke psychische gevolgen. In deze presentatie wordt de problematiek van procedurele dwang en fixatie bij kinderen geschetst. Vervolgens wordt de praktijk getoetst aan recente wetenschappelijke literatuur en aan ethische en juridische overwegingen. ten slotte worden aanbevelingen voor de praktijk geformuleerd.

Prof. dr. Mariët Hagedoorn: Hoogleraar Gezondheidspsychologie, Rijksuniversiteit Groningen.

“Communiceren over je ziekte met je partner: Helpt het?”

Er lijkt consensus te zijn dat het voor het emotioneel welbevinden belangrijk is dat patiënten hun gevoelens en zorgen delen met hun partner. Wordt deze gedachte ondersteund door de empirie en zien we minder depressieve symptomen in paren die met elkaar over hun zorgen praten? Zijn er individuele verschillen (bv. sekse, behoefte gevoelens te delen) tussen personen die maken dat een open communicatie meer of minder effect heeft op het welbevinden? Wat is de rol van de reactie van de partner?

Inschrijving en betaling

De kosten voor deze dag bedragen € 150 voor PAZ/LVMP leden (€ 130 voor leden bij voorinschrijving tot 1 september 2013). Niet leden betalen € 200. Studenten en GZ-psychologen in opleiding betalen € 125.

Let op!

  • Er is slechts plaats voor 110 deelnemers!
  • Willen leden voor de 20 Euro korting bij voorinschrijving in aanmerking komen dan moet u zich voor 1 september aanmelden.
  • Accreditatie bij de FGzP is aangevraagd – Gaarne uw BIG registratienummer aangeven bij inschrijving.

 

U kunt uitsluitend online een ticket kopen.

Locatie: Grand Hotel Karel V

In het historisch centrum van Utrecht (Geertebolwerk 1) is de voormalige Landcommanderij van de Ridderlijke Duitse Orde omgebouwd tot het prestigieuze vijfsterrenhotel Grand Hotel Karel V (c). Het gebouwencomplex dateert uit de veertiende eeuw. Keizer Karel V verbleef hier in 1546 samen met zijn zuster Maria van Hongarije, voor het bijwonen van de Kapittelvergadering van de Orde van het Gulden Vlies.

De gemeente Utrecht voert een terughoudend beleid ten aanzien van het gebruik van de auto in de binnenstad. Utrecht is goed bereikbaar via het openbaarvervoer (Hoog Catharijne, uitgang Godebaldkwartier). Er bevinden zich in een straal van 350 meter vier parkeergarages.