Laatste plaatsen Wetenschappelijke Dag LVMP 2020

Er zijn nog maar enkele plekken beschikbaar: Meld je snel aan via www.scholinglvmp.nl

 

Waar wetenschap en praktijk elkaar ontmoeten

Datum: vrijdag 25 september 2020

Locatie: Hotel de Buunderkamp, Wolfheze

Het belang van gedrag voor een goede gezondheid is onmiskenbaar. Ook in de COVID-19 pandemie, blijkt hoe kennis over gedrag onmisbaar is om de alle kennis goed toe te passen. Zowel op individueel als op maatschappelijk gebied. De wetenschappelijke dag op 25 september staat in het teken van de ontmoeting tussen wetenschap en praktijk op die gebieden die tijdens de COVID-19 ervaringen belangrijk zijn en zijn geweest. Dat doen we door aan de hand van 3 thema’s wetenschappers en psychologen uit de praktijk elk een presentatie te laten verzorgen. Vervolgens gaan ze met elkaar en met het publiek in debat over wat ze van elkaar kunnen leren.

 

Ook geven we op die dag het officiële startsein voor het Platform Gezondheids- en Medische Psychologie en willen we samen met alle aangesloten verenigingen de oprichting vieren en het visiedocument en toekomstperspectief presenteren.

Programma

Angst en onzekerheid, hoe gaan we daarmee om?

Een pandemie als COVID-19 heeft angst opgeroepen voor eigen besmetting, en ook voor besmetting van dierbaren. Het heeft tevens onzekerheid opgeroepen door ingrijpende veranderingen in het dagelijks leven, en door onzekerheid over de termijn waarop dat zou duren. Wat weten we over angst en onzekerheid, en wat hebben we mensen vanuit de psychologie te bieden? Wat is de stand van zaken van de wetenschappelijke kennis, en welke toepassingsmogelijkheden zien we in het werkveld van de medische psychologie?

Prof Dr Ellen Smets, Hoogleraar Medische Communicatie, AmsterdamUMC & Drs Nienke van der Veer, klinisch psycholoog, Antonius Ziekenhuis Utrecht

 

Virus overwonnen, patiënt genezen?

De impact van COVID-19 houdt niet op bij het stopzetten van de virusinfectie. Zeker bij mensen die op de IC hebben gelegen, is vaak een intensief revalidatieproces nodig. Dat kennen we als het PICS. Wat weten over PICS in het algemeen? En hoe kunnen we dat toepassen in een situatie als COVID-19? Een hoogleraar in de neurorevalidatie en een collega in de PICS zorg gaan hierover in gesprek.

Prof Dr Rudolf Ponds, hoogleraar Medische Psychologie, Maastricht UMC & Drs Joost Derwig, klinisch psycholoog, Rijnstate ziekenhuis Arnhem

 

Eén ziekte, meerdere specialisten: een integraal perspectief?

Veel ingrijpende aandoeningen hebben impact op verschillende lichamelijke systemen. Zo ook COVID-19. Daarom zijn vaak meerdere specialisten bij een patiënt betrokken. Hoe komen we tot een integraal perspectief? Wat kunnen we leren vanuit wetenschappelijke inzichten? Hoe bieden we een patiënt integrale zorg?

Prof Dr Frank Snoek, hoogleraar Medische Psychologie, AmsterdamUMC & Drs Annemieke Keizer, klinisch psycholoog Meander Medisch Centrum

 

Presentatie Visie Platform Gezondheids- en Medische Psychologie

Tijdens deze wetenschappelijke dag geven we het officiële startsein voor het Platform Gezondheids- en Medische Psychologie en willen we samen met alle aangesloten verenigingen de oprichting vieren en het visiedocument en toekomstperspectief presenteren.

Prof  Dr Andrea Evers, Dr Chris Verhaak, Drs Joost Derwig, Prof Frank Snoek, Prof Ellen Smets, Prof Robbert Sanderman, Prof Marijn Bruin

 

Pioniersessies met posterpresentaties

 Nieuw op de wetenschappelijke dag zijn de Pioniersessies: Postersessies waarin nieuwe studies uit onderzoek en praktijk zich kunnen presenteren. Word jij de PIONIER van de LVMP voor het komend jaar? Grijp je kans en dien een abstract in voor 1 augustus 2020. We hebben 3 prijzen: een voor de pionier in de wetenschap, 1 voor de klinische pionier, en de ultieme pionier die beide kan combineren. Zie voor specifieke richtlijnen dit document.

 

Voor het volledige programma, inclusief tijden, klik hier.

Aanmelden via: www.scholinglvmp.nl