Wie draag jij aan voor de P3NL-award 2020?

Ook dit jaar reikt P3NL de P3NL-award uit aan een professional die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor het vak van psycholoog, pedagoog of psychotherapeut. De prijs bestaat uit het schrijven van een artikel/blog over een onderwerp dat aansluit op de missie van P3NL en het mogen houden van een lezing over hetzelfde onderwerp op een P3NL-activiteit. Kandidaten kun je tot 10 juli aandragen via  secretaris@lvmp.nl

Hoe gaat de procedure in z’n werk?

De leden van de lidorganisaties van P3NL (waaronder de LVMP) kunnen tot 1 augustus a.s. kandidaten nomineren. De voordracht moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. De voordrachten worden beoordeeld door een jury, die een gemotiveerde voordracht doet aan het bestuur van P3NL. De jury bestaat uit Annemiek Driessen, voorzitter VEN en Tessa van Iperen, directeur NVRG. Het bestuur besluit over de voorgedragen kandidaat. De kandidaat wordt gevraagd een artikel te schrijven en lezing voor te bereiden. De prijs wordt tijdens een P3NL-event door het bestuur uitgereikt aan de winnaar, waarna de winnaar zijn/haar lezing houdt.

Criteria voor de kandidaten

De kandidaat moet zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor een of meerdere onderdelen uit de missie van P3NL:

  • Het vestigen van de aandacht op de maatschappelijke betekenis van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen in het bieden van effectieve, doelmatige en cliëntgerichte zorg.
  • Het actief bijdragen aan de mogelijkheden voor psychologen, psychotherapeuten en pedagogen voor transparantie over de kwaliteit en effectiviteit van hun professionele beroepsuitoefening.
  • Het bijdragen aan het pleidooi voor gepast gebruik van psychologische, psychotherapeutische en pedagogische zorg.
  • Het bijdragen aan het pleidooi voor evidence based werken in de psychologische, psychotherapeutische en pedagogische zorg. Hierbij heeft de kandidaat gezicht gegeven aan het vak van psycholoog, pedagoog of psychotherapeut. De kandidaat hoeft geen lid te zijn van een bij P3NL aangesloten vereniging.

Wie verdient volgens jou deze prijs? Draag hem of haar aan!

Dit kan door uiterlijk 10 juli a.s. een mail te sturen aan secretaris@lvmp.nl. Geef in je e-mail aan waarom de kandidaat volgens jou de P3NL-award verdient. Uit je motivatie moet duidelijk blijken wat de aard en het belang van de toegeschreven verdiensten van de kandidaat zijn.