Wijziging verrichtingencode Intake Medische Psychologie

De verrichting 194162 – Intake face-to-face-contact – medisch psycholoog is vervallen per 31-12-2020. Dit heeft te maken met de omschrijving face-to-face die eerder expliciet voor deze code in de Nza omschrijving stond, maar mede door de COVID ontwikkelingen nu is aangepast/vervallen.

Intakes kunnen sinds 2020 via code 194162 tijdelijk ook gedeclareerd worden als ze middels videobellen of telefonisch plaatsvinden. De nieuwe code 194152 – Intake Medische psychologie – kan voor alle vormen van intakes worden gebruikt, en heeft geen tijdelijk karakter meer. Controleer of e.e.a. in de verrichtingensystematiek in je eigen organisatie tijdig en goed wordt aangepast en opgenomen, zodat er op basis hiervan geen onderregistratie kan plaatsvinden.