Springschool Medische Psychologie

LET OP: de datum is gewijzigd naar 30 en 31 maart

In maart organiseert de Amsterdam Advanced Graduated School (AAGS) samen met de LVMP een tweedaagse masterclass over de medische psychologie van chronische zieken en multimorbiditeit.

Het onderwerp chronische ziekten is een van de vier belangrijke thema’s binnen de medische psychologie (Wiersma et al. 2010, Soons, et al. 2012). De afgelopen decennia is er in de richtlijnen sprake geweest van verruiming van criteria voor chronische ziekten (het ontstaan van pre-hypertensie, pre-diabetes en pre-hypercholesterolemie, e.a.). Sinds het begin van deze eeuw is er langzaam sprake van het ontstaan van een paradigma shift in de geneeskunde.

Deze nieuwe ontwikkeling is ingezet door boeken als “Overdosed America: the broken promise of American medicine” van Abramson (2004), het boek “Overdiagnosed: making people sick in pursuit of health.” van Welch et al. (2010). Met andere stakeholders, patiëntenorganisaties en universiteiten heeft de British Medical Journal (BMJ), verenigd in een non-profit organisatie, dit tot een van de belangrijke thema’s gemaakt van het tijdschrift onder het motto “Preventing overdiagnosis: how to stop harming the healthy” (2012). Een van de belangrijk thema’s van het congres Preventing overdiagnosis in september 2016 in Barcelona is “undiagnosing and deprescribing”.

De verruiming van de criteria voor chronische ziekten heeft er mede toe geleid dat er meer zieken en meer behandelingen zijn gekomen. Dit zal moeten worden voorkomen. Deze ontwikkelingen zullen consequenties hebben voor het werkveld van de medische psychologie. De medische psychologie zou zich hierop moeten voorbereiden. Plotselinge paradigma shifts zoals bij de diabetes mellitus in de tachtiger jaren (zelfcontrole en zelfregulatie) leiden tot grote veranderingen voor de patiënt, en tot veranderingen in de communicatie tussen arts (professional) en patiënt. Ook nu en in de (nabije) toekomst hebben we te maken met paradigma shifts naar meer autonomie en zelfmanagement van de patiënt, shared decision making en meer aandacht van de medische psychologie voor deze processen.


Uitgebreide informatie kunt u vinden in deze brochure. (LET OP: de datum is gewijzigd naar 30 en 31 maart. De inhoud is ongewijzigd gebleven.)

Heeft u belangstelling? Stuur dan een mail naar Huib van Dis op H.vanDis@uva.nl.