Eindtermen Medische Psychologie in de psychologische opleidingen

In samenwerking met professionals uit de verschillende opleidingen is de afgelopen maanden gewerkt aan een samenvattend overzicht van de Eindtermen voor de Medische Psychologie in de psychologische opleidingen. Het document is voor zowel leden als geïnteresseerden te downloaden op de pagina Opleidingen, waar nog meer over dit thema te raadplegen is.

Totstandkoming

Sinds 2016 hebben de genoemde coördinatoren van het ‘Soma & Psyche’ onderwijs van de KP-en Gzopleidingen bij RINO Utrecht, Amsterdam en Zuid informatie uitgewisseld over het programma voor het blok ‘Soma & Psyche’ voor de opleiding tot klinisch psycholoog. Aansluitend zijn een aantal coördinatoren van de Gz-opleiding en masteropleidingen gevraagd om de eindtermen van commentaar te voorzien. Op basis hiervan is gekomen tot de hier beschreven eindtermen voor scholing over het werkveld medische psychologie in de verschillende psychologische opleidingen:

 de opleiding tot specialist (klinisch psycholoog volwassenen)

 de gz-opleiding (Gz-psycholoog volwassenen)

 de masterstudie ‘medische psychologie’

Idealiter zou ook de bijdrage van de medische psychologie in de K&J-opleidingen, de KNP opleiding en bij een geneeskunde curriculum onderwerp zijn; dit is echter in deze notitie niet meegenomen.

Doelstelling

Door middel van deze eindtermen voor het curriculum medische psychologie worden de contouren geplaatst voor kwalititatief hoogwaardig (evidence based, clinical practices) onderwijs over het werkveld medische psychologie in de verschillende psychologische opleidingen. Daarnaast beogen we te komen tot uniformiteit in kwaliteit van het onderwijs medische psychologie in de verschillende opleidingen. Landelijke uniformiteit onderschreven door de wetenschappelijke vereniging is een voorwaarde voor het borgen van het aandeel medische psychologie in de opleidingen en ook het borgen van voldoende gereserveerde tijd.