Onderzoek wijst uit: “Directe verwijzing naar Medische Psychologie loont”

Tussen 2011 en 2016 vond er in Zuidwest-Friesland een pilotstudie plaats om te bekijken wat het effect zou zijn van een directe verwijzing van de huisarts naar de medische psychologie in het ziekenhuis. Momenteel is deze mogelijkheid er alleen voor de medisch specialist en is de huisarts aangewezen op een verwijzing naar de GGZ of een verwijzing naar de medische psychologie via de medische specialist: de zogenaamde “U-bocht” die veel nadelen (o.a. tijd en kosten) met zich meebrengt.

Het onderzoek van het Antonius Ziekenhuis, huisartsen in de regio  en twee zorgverzekeraars, beschreven in Medisch Contact, toont enkel positieve resultaten. Een directe verwijzing en hierop aansluitend korte behandeling door een klinisch psycholoog leidt niet alleen tot “een hogere kwaliteit van leven bij de patiënt, betere klachtcoping en therapietrouw.” Ook bleek er  sprake van een forse daling in (gemiddeld gedeclareerde) zorgkosten in de jaren in-en na de verwijzing. Hierdoor lijkt deze interventie een “uitstekende investering”.

De schrijvers pleiten voor vervolgonderzoek in andere regio’s om (uiteindelijke) medische psychologische zorg via een huisartsverwijzing regulier te kunnen maken.

Lees het volledige artikel van Medisch Contact hier. Leden kunnen op deze pagina het artikel downloaden en een toelichting hierop lezen.