Oproep: leden werkgroep E-health (geen ervaring nodig)

Afgelopen jaar was de start van de expertisegroep E-health. In een werkgroep waar zowel UMC’s als perifere ziekenhuizen actief betrokken zijn is uitgebreid stilgestaan bij huidige ontwikkelingen in E-health en relevante digitale zorg voor de toekomst. Het netwerk maakt het zoeken naar (en vinden van) relevante digitale interventies voor ons vakgebied makkelijker, maar maakt het ook mogelijk om samen te werken aan toekomstbestendige interventies. Die samenwerking is hard nodig, om ervoor te zorgen dat de Medische Psychologie als vakgebied niet achterblijft bij de snelle ontwikkelingen die zich voordoen in digitale zorg.

Mocht je willen aansluiten bij de werkgroep, dan is daar nog ruimte voor. Om aan te sluiten bij de werkgroep is ervaring met E-health niet nodig, sterker nog, uit onderzoek onder de deelnemende ziekenhuizen blijkt dat het merendeel van de huidige werkgroep zoekend is naar passende digitale interventies voor ons vakgebied.

Om een idee te krijgen van wat we doen als groep: Donderdagmiddag 22 maart van 13.00-17.00 organiseert de expertisegroep E-health in samenwerking met NHLStenden Hogeschool in Leeuwarden een innovatiemiddag. Samen met studenten en docenten van de masters digitale zorginnovatie en serious gaming, leren de deelnemers ontwerp- en toekomstgericht  denken over hun eigen praktijkvraagstukken. Op basis van de ontwikkelingen die middag kan het zijn dat bepaalde vraagstukken verder met studenten van NHLStenden uitgewerkt worden, of hier een vervolgopdracht aan wordt gekoppeld. Er zijn nog enkele plekken vrij voor deelnemers die middag!

Voor zowel het aansluiten bij de werkgroep als opgave voor de innovatiemiddag kun je een bericht sturen naar louis.zantema@znb.nl. Voor de innovatiemiddag geldt vol=vol!


Eind 2017 heeft de werkgroep een prachtige E-health catalogus uitgebracht, welke je hier kunt downloaden. Hierin vind je allerlei apps en websites die voor de psycholoog en patiënt (in medische setting) van toepassing kunnen zijn.